Wattmeter 3 (Tiga) Fasa

January 23rd 2024 | Instrument
Pengukuran daya dalam suatu sistem fasa banyak, memerlukan pemakaian dua atau lebih wattmeter. Kemudian daya nyata total

Wattmeter 1 (Satu) Fasa

December 14th 2023 | Instrument
Wattmeter 1 (satu) fasa dapat dibangun dengan komponen utama berupa elektrodinamometer. Elektrodinamometer merupakan komponen utama dari wattmeter