Wattmeter 1 (Satu) Fasa

January 18th 2021 | Instrument
Wattmeter 1 (satu) fasa dapat dibangun dengan komponen utama berupa elektrodinamometer. Elektrodinamometer merupakan komponen utama dari wattmeter