Oscilator Pierce

June 6th 2022 | Rangkaian
Osilator Pierce merupakan salah satu oscilator yang menggunakan kristal sebagai rangkaian tangki (tank circuit). Pada osilator pierce