Penguat Tegangan

January 28th 2022 | Teori Elektronika
Transitor memerlukan tegangan bias agar dapat digunakan sebagai penguat tegangan. Tegangan bias yang perlu diperhatikan pada transistor