Wattmeter 1 (Satu) Fasa

January 18th 2021 | Instrument
Wattmeter 1 (satu) fasa dapat dibangun dengan komponen utama berupa elektrodinamometer. Elektrodinamometer merupakan komponen utama dari wattmeter

Wattmeter 3 (Tiga) Fasa

January 9th 2021 | Instrument
Pengukuran daya dalam suatu sistem fasa banyak, memerlukan pemakaian dua atau lebih wattmeter. Kemudian daya nyata total