Oscilator Pierce

June 5th 2021 | Rangkaian
Osilator Pierce merupakan salah satu oscilator yang menggunakan kristal sebagai rangkaian tangki (tank circuit). Pada osilator pierce